Keynote Speakers

ICME2014

1) Prof. Dr. Ir. Mardjono Siswosuwarno (Institut Teknologi Bandung)

2) Assoc. Prof. Dr. Yusri bin Yusof (Universiti Tun Hussein Onn Malaysia)

 

SENAMM-VII

1) Prof. Dr. Ir. Bambang Sunendar Purwasasmita (Institut Teknologi Bandung)

2) Prof. Dr. Ir. Rochim Suratman (Institut Teknologi Bandung)

3) Dr. Ir. Hermawan Judawisastra (Institut Teknologi Bandung)